Det gåtfulla psyket

Det gåtfulla psyket

Trauma - Del 3. Den långa skuggan - Om transgenerationellt trauma

Det handlar om anknytning

Erfarenheter vi gör i relation till våra första anknytningspersoner skapar en inre bild av vad vi kan förvänta oss av den andre...
Presenterat av Hillevi Torell.

Drömmar - en form av kreativt tänkande

Drömmar har studerats på olika sätt i alla tider och alla kulturer. Liksom sömnen, visar de sig vara grundläggande för vårt mänskliga fungerande.
Presenterat av Teresa Allzén

Sorg - en väg genom skuggornas rike

Sorg är en del av att vara människa och hör ihop med vår förmåga att knyta an och älska. Avsnittet berör sorgens mångskiftande former och faser.
Presenterat av Hillevi Torell