Det gåtfulla psyket

Det gåtfulla psyket

Den psykodynamiska psykoterapin och hur den fungerar

Download it: MP3 | AAC | OGG | OPUS

Avsnittet är en introduktion till de verksamma mekanismerna inom psykoterapi - en behandling som utgår från de psykodynamiska teorierna och praxis. Nedan listas några exempel på referenslitteratur som möjliggör uppföljning och fördjupning i ämnet:

Referenser:

  • Boston Change Process Study Group, Interventions That Effect Change in Psychotherapy, (1998).

  • Philips, B. & Holmqvist, R., Vad är verksamt i psykoterapi? (Eds.) (2008)

  • Riesenberg-Malcolm, R., Bion's Theory of containment. (2001).

  • Ursano,R. M.D., Sonnenberg,S. M.D., Lazar,S. M.D, Consice Guide to Psychodynamic Psychotherapy. Principles and Techniques of Brief, Intermittent, and Long-Term Psychodynamic Psychotherapy. Third Edition. (2004).


Comments

Britt Österberg
by Britt Österberg on
Tack! Som balsam för själen.
Pia Eresund
by Pia Eresund on
Nyanserad och djupgående beskrivning. Skön att lyssna på.
Jonas
by Jonas on
Jättehärlig berättarröst och hjälpsamt narrativ. Man tackar!

New comment

By submitting your comment you agree that the content of the field "Name or nickname" will be stored and shown publicly next to your comment. Using your real name is optional.