Det gåtfulla psyket

Det gåtfulla psyket

Sorg - en väg genom skuggornas rike

About this podcast

Psykoterapicentrums podcast "Det gåtfulla psyket" vänder sig till alla intresserade av psykoterapi. I de olika avsnitten presenteras kunskap om det mänskliga psyket och hur man i en psykodynamisk psykoterapi kan få hjälp med olika svårigheter. Varje avsnitt behandlar ett särskilt område och bjuder in till en fördjupad reflektion. Den gör inte anspråk på att ge någon heltäckande bild av respektive område utan mer syftar till att skapa nyfikenhet och inspirera.
Vi presenterar också en referenslista på publikationer som avsnittet baseras på. Avsnitten sänds en gång i månaden och det finns möjlighet att komma med kommentarer och idéer kring innehållet samt områden som ni skulle önska få höra ett avsnitt om. Välkomna!

Psykoterapicentrum är en riksförening för legitimerade psykoterapeuter och alla intresserade av psykodynamisk psykoterapi - se gärna vår hemsida www.psykoterapicentrum.se för mer information. Vi ordnar vetenskapliga konferenser och följer aktuell forskning inom psykoterapiområdet.

This podcast is produced by

I samarbete med den tyska podcasten "Rätsel des Unbewussten", av och med Dr. C.Loetz & Dr. J. Muller. Svensk textbearbetning av psykologer och psykoterapeuter: Stephan Hau, Teci Hill, Hillevi Torell samt Teresa Allzén. Musik: Karl Malbert.

Subscribe